Foutmelding

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (regel 569 van C:\IIS\VISIONWEB\Dropbox\NumisGoldSilver\includes\menu.inc).

Bewaargeving via collectie

 

IS DE STRUCTUUR HELDER EN DUIDELIJK ?

Er wordt een verzameling georganiseerd door de Europese GoudStandaard. Dit rond een bepaald thema. Binnen deze verzameling worden Numismatische Gouden en/of Zilveren munten aangekocht met een unieke en zeldzame verzamelwaarde die beantwoorden aan het thema van de georganiseerde verzameling.

INVESTERINGSMETHODE

Iedere individuele investeerder koopt effectief een aantal gouden en/of zilveren numismatische munten aan binnen de betreffende verzameling. De investeerder is en blijft rechtstreekse  eigenaar van 1 of meer individuele munten binnen de verzameling conform zijn geïnvesteerde bedrag. Bevestigd in een notariële akte.  De effectieve waarde van de stukken worden geverifieerd en bevestigd op 3 niveausDus de investeerder weet perfect wat de effectieve de waarde is van de stukken die hij heeft aangekocht. De aangekochte stukken, geeft de investeerder in bewaring bij De Europese GoudStandaard. Hiervoor wordt tussen de investeerder en de Europese GoduStandaard een bewaargevingsovereenkomst gesloten voor (x) jaren, afhankelijk van de gekozen strategie.

Deze bewaargevingsovereenkomst bepaalt dat :

- de stukken aan de beste beschermingsvoorwaarden zullen bewaard blijven

- De stukken verzekert worden tegen alle mogelijke risico’s, zoals diefstal, brand, waterschade, enz, ,

Op deze manier bent u als investeerder verzekerd van het feit dat uw aangekochte stukken steeds dezelfde kwaliteit blijven behouden.

DE AANKOPEN

a.      De munten worden gekocht van verzamelaars, erfgenamen of veilinghuizen.

b.      Er wordt een expertise gepleegd op vlak van :

•          Percentage edelmetaal

•          Kwaliteit van de munt

•          Het jaartal van slag

•          De oplage

•          De schaarste

•          Populariteit

•          De cataloguswaarde

c.      Dit door experts aangesteld door de Europese GoudStandaard en/of een veilinghuis.

d.      Tal van criteria bepalen uiteindelijk de waarde van een bepaalde munt

VERKOOP EN MEERWAARDE

Na het verlopen van de duurtijd van de door u gekozen strategie, kunnen uw aangekochte stukken opnieuw te koop worden aangeboden op de markt, al dan niet onder begeleiding van de Europese GoudStandaard.

VERZEKERING & BEWARING

De collecties onder beheer via de Europese GoudStandaard, worden verzekerd tegen alle risico's, zoals brand, waterschade, diefstal, kaping, en dit aan markt waardeDe stukken worden opgeslagen en verzegeld in een bankkluis.

DE FISCALITEIT

De toegevoegde waarde verkregen door de verkoop van een verzameling numismatische munten, wordt behandeld in artikel 90.1 van de WIB 1992 onder de hoofding “diverse inkomsten” Alle activiteiten uitgevoerd in het kader van het normale beheer van een particulier erfgoedcollectie worden hier uitdrukkelijk uitgesloten van de definitie van diverse inkomsten in WIB 1992 en zijn dus NIET belastbaar.

( link naar http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=2ab22101-536c-446b-9caa-26e186db0d4e&caller=1#findHighlighted )

1. Erfenis Artikel 1-1 van het Wetboek der Successierechten bepaalt dat successierechten worden ingesteld op de waarde, na aftrek van alle schulden, van alle bezittingen die behoren tot de erfenis van een van de inwoners van het koninkrijk. Artikel 15 bepaalt dat successierechten moeten betaald worden op alle bezittingen (waar ze ook zijn ), die aan de overledenen toebehoorden. Dit geldt ook voor numismatische munten en zij zullen daarom onderworpen worden aan dezelfde fiscale regeling als alle andere bezittingen, ongeacht hun aard, hun waarde, hun ouderdom etc.

2. Belasting over toegevoegde waarde ( BTW ) De verkoop door een prive persoon die in eigen naam handelt -dat wil zeggen : het verkochte goed is een deel van zijn particuliere eigendom- is niet onderworpen aan BTW. Alleen verkopers die op regelmatige en zelfstandige basis leveringen doen of diensten aanbieden tijdens de uitoefening van een al dan niet winstgevende activiteit zijn onderworpen aan BTW.